Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» με δ.τ. «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ», υλοποιεί το Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης», με την συμμετοχή των Δήμων Καλαμαριάς και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Μέσω της υλοποίησης της Δράσης, επιδιώκεται η αναβάθμιση των μηχανισμών του επαγγελματικού προσανατολισμού και η διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης του πληθυσμού των ομάδων στόχου στην ευρύτερη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα ενταχθούν στις Δράσεις του Σχεδίου θα ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες δυνητικών ωφελουμένων:

Η περιοχή παρέμβασης του σχεδίου περιλαμβάνει τους Δήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας- Χορτιάτη και Θεσσαλονίκης.

Οι ωφελούμενοι, εφόσον ολοκληρώσουν τις δράσεις Κατάρτισης-Επιμόρφωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης, θα προωθηθούν στην απασχόληση είτε μέσω της ίδρυσης/επέκτασης της δικής τους επιχείρησης, είτε μέσω της πρόσληψης τους σε επιχείρηση, είτε μέσω της ένταξής τους σε άλλα προγράμματα.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει 25 Δράσεις οι οποίες κατανέμονται σε 6 κατηγορίες: Μελέτες, Δικτύωση, Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση, Συντονισμός, Κατάρτιση-Επιμόρφωση, Πληροφόρηση και Συμβουλευτική Υποστήριξη. Οι Δράσεις υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ» στην οποία συμμετέχουν οι εταίροι:

 1. ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ)
 2. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 3. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 4. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 6. ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (I.D.E.A. ΕΠΕ)
 7. ΚΕΠΑ
 8. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 9. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 10. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 11. LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

KonApaz